Wie kunnen het Keurmerk Goed Besteed aanvragen?

Elke geregistreerde stichting, vereniging, etc kan zich aanmelden voor het Keurmerk Goed Besteed. Dus een breedschalige insteek.

Wat zijn criteria die gehanteerd worden?

 • minimaal 1 volledig jaar actief
 • minimaal 2 bestuursleden met invulling van het DB (Dagelijks Bestuur)
 • in Nederland ingeschreven in het KvK register
 • al dan niet in bezit van de ANBI-status
 • jaaroverzicht door een extern financieel specialist zoals een accountant-/administratie kantoor
 • Wat moet een aanvrager indienen?

 • begroting over het komende jaar goedgekeurd door het bestuur
 • jaarrekening van voorgaand kalenderjaar; dit mag zijn een samenstellingverklaring, een beoordelingsverklaring of een goedkeurende accountantsverklaring.
 • statuten akte van oprichting
 • recente kopie Kamer van Koophandel inschrijving
 • kopieŽn van legitimatiebewijs bestuursleden volgens Kamer van Koophandel
 • eventuele kopie bewijs ANBI-status (goedkeuring Belastingdienst)

 • Al deze documenten dienen digitaal gemaild te worden naar: mail(apenstaartje)kgb-online.nl

  De Aanvraag

  Alle documenten die een goed doel dient te overleggen voor de aanvraag van het Keurmerk Goed Besteed, zijn beperkt. We willen het voor alle goede doelen overzichtelijk houden en vooral niet ingewikkeld. Waardoor het een kleine inspanning kost de documenten te verzamelen. Het is van belang dat een organisatie beschikt over een verklaring van de externe accountant (of administratie kantoor voor kleinere goede doelen organisaties).

  Het totale traject na ontvangst van alle benodigde stukken voor de aanvraag willen wij beperken tot 5 werkdagen. Uiteraard streven wij er samen met het aanvragende partij naar om het Keurmerk te kunnen verstrekken. Het aanvraagproces is zoveel mogelijk geautomatiseerd. Waardoor de kosten laag gehouden worden. Daarnaast voorziet het Keurmerk Goed Besteed in een informatiebehoefte van donateurs sponsoren en gemeenten als vraagbaak.

  Geldigheid

  Bij goedkeuring/acceptatie is het Keurmerk Goed Besteed 1 jaar geldig, daarna dient om het Keurmerk Goed Besteed te mogen voeren een verlenging aangevraagd te worden volgens de geldende en vastgelegde criteria.

  Gebruik van Keurmerk Goed Besteed.

  Bent u eenmaal goed gekeurd dan mag u het speciale logo voeren op o.a. internet sites, briefpapier, enveloppen en nieuwsbrieven. Volgens de richtlijnen van het Keurmerk Goed Besteed waardoor de uitingen voor een ieder gelijk zijn. U bent geheel zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik van het logo in uw uitingen.

  Kosten?

  De totale aanvraag en beoordeling kosten bedragen 400 Euro per aanvraag. Dit bedrag is voor een ieder gelijk ongeacht of er een goedkeuring danwel afkeuring volgt. Het bedrag dient vooraf voldaan te worden.
  In bezit van het keurmerk kost een herkeuring 400 Euro.


  Aanvraag Keurmerk

     Organisatie:  
   Naam *
   Categorie *
   Adres *
   Postcode *
   Woonplaats *
   Telefoonnummer
   Webadres  http://
   Doelstelling
   
     Contactpersoon:  
  Dhr. Mevr.
   Uw naam *
   Email (= login) *
   Wachtwoord *
   
     Contactadres: (alleen indien anders dan organisatie)
   Adres
   Postcode
   Woonplaats
   

    Ik ga akkoord met het reglement

   
   Neem code over *