Komt mijn gift wel goed terecht?

Dan vraagt u zich vast wel eens af of dat goede doel dat u financieel steunt met uw gift te vertrouwen is of wat die organisatie nu eigenlijk doet. Wanneer een goed doel het Keurmerk Goed Besteed heeft, kunt u er van op aan dat er toezicht plaats vindt op de genoemde organisatie. Dan weet u dat er controles zijn op het bestuur, beleid, bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van het bewuste goede doel.

Op deze website vindt u informatie over het Keurmerk Goed Besteed. Consumenten zien snel welke goede doelen beschikken over het keurmerk en welke criteria we hanteren waaraan een gekeurd goed doel heeft voldaan.
Het Keurmerk Goed Besteed is er voor alle, zowel kleine als grote, fondswervende instellingen die al dan niet over de ANBI-status beschikken.

Het Keurmerk Goed Besteed bezitten betekent:
  • transparant werken en openheid naar donateurs
  • met weinig inspanning een aanvraag indienen
  • gedigitaliseerde en geautomatiseerde aanvraag
  • lage aanvraagkosten (400 per jaar)


  • Het Keurmerk Goed Besteed heeft met zorgvuldigheid de criteria voor de beoordeling samengesteld en draagt bij aan een bredere transparantie van de diverse Goede Doelen in Nederland.
    Een Keurmerk zonder extra franje en niet relevante zaken.

    Goedgekeurde doelen herkent u aan dit logo.