Veel gestelde vragen


1. Waarop is de toetsing van Keurmerk Goed Besteed gebaseerd?

2. Is Keurmerk Goed Besteed een overheidsinstelling?

3. Waarom een Keurmerk Goed Besteed?

4. Hoe lang is dit Keurmerk Goed Besteed geldig?

5. Heeft Keurmerk Goed Besteed een op winst gericht oogmerk?

6. Ik heb een acceptgiro ontvangen van een instelling, maar ik kan deze organisatie niet vinden in de 'Erkende doelen' lijst. Is deze instelling dan wel betrouwbaar?

7. Kan ik een klacht indienen over een instelling met het Keurmerk Goed Besteed?

8. Kan ik een klacht indienen over een instelling die geen Keurmerk Goed Besteed heeft?

9. Is Keurmerk Goed Besteed verantwoordelijk voor de instantie die het Keurmerk Goed Besteed voert?

10. Verstrekt Keurmerk Goed Besteed een verklaring van geen bezwaar zoals het CBF doet?


1. Waarop is de toetsing van Keurmerk Goed Besteed gebaseerd?
Keurmerk Goed Besteed beoordeelt de aanvrager op o.a. de volgende onderdelen:
- Bestuur en beleid
- Fondsenwerving, voorlichting en communicatie
- Besteding van middelen
- FinanciŽle verslaggeving

- begin pagina -  


2. Is Keurmerk Goed Besteed een overheidsinstelling?
Nee, Keurmerk Goed Besteed is geen overheidsinstelling, maar een onafhankelijke Stichting met een bestuur, aangevuld met externe specialisten voor een neutrale en objectieve beoordeling.
Een keurmerk hoeft ook niet aangesloten te zijn bij een raad voor accreditatie of andere raden. Ook hoeven keurmerken geen commissies of andere franje te hebben.

- begin pagina -  


3. Waarom een Keurmerk Goed Besteed?
Gebleken is dat tal van organisaties graag transparant willen zijn naar de buitenwereld. Men wil verantwoording afleggen en tonen dat de organisatie als steunwaardig aangemerkt wordt. Van belang hierbij is dat het kosten aspect meespeelt voor elke organisatie. Keurmerk Goed Besteed heeft zich als doel gesteld het mogelijk te maken dat elke organisatie het Keurmerk Goed Besteed kan aanvragen. Dit volgens de normen die door extern specialisten zijn samengesteld.

- begin pagina -  


4. Hoe lang is dit Keurmerk Goed Besteed geldig?
De toekenning van het Keurmerk Goed Besteed heeft een geldigheid van 1 jaar. Daarna zal de instantie opnieuw verlenging moeten aanvragen volgens de geldende criteria.

- begin pagina -  


5. Heeft Keurmerk Goed Besteed een op winst gericht oogmerk?
Nee, Keurmerk Goed Besteed is er niet om winst te boeken. Keurmerk Goed Besteed is er voor die organisaties die graag betrouwbaar en transparant willen werken naar de buitenwereld.

- begin pagina -  


6. Ik heb een acceptgiro ontvangen van een instelling, maar ik kan deze organisatie niet vinden in de 'Erkende doelen' lijst. Is deze instelling dan wel betrouwbaar?
De instellingen die niet zijn opgenomen in de genoemde lijst, zijn waarschijnlijk (nog) niet beoordeeld door Keurmerk Goed Besteed. Er is daarom nog geen inzicht in de betrouwbaarheid van deze instellingen.

- begin pagina -  


7. Kan ik een klacht indienen over een instelling met het Keurmerk Goed Besteed?
Ja, in eerste instantie kunt u zich met uw klacht richten tot de instelling zelf. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij Keurmerk Goed Besteed. Keurmerk Goed Besteed zal deze klacht dan via officiŽle weg deponeren bij de betreffende instantie, en beoordelen of de klacht gegrond is.

- begin pagina -  


8. Kan ik een klacht indienen over een instelling die geen Keurmerk Goed Besteed heeft?
Ook hier geldt dat u dit in eerste instantie bij de instelling zelf kunt doen. U kunt daarnaast uw klacht schriftelijk indienen bij Keurmerk Goed Besteed. De klacht wordt dan geregistreerd. Zodra de betreffende instelling het Keurmerk Goed Besteed aanvraagt, wordt de klacht voorgelegd en mogelijk in de beoordeling meegenomen.

- begin pagina -  


9. Is Keurmerk Goed Besteed verantwoordelijk voor de instantie die het Keurmerk Goed Besteed voert?
Nee, het verstrekken van het Keurmerk Goed Besteed door het KGB is enkel voor de buitenwereld en de organisatie van belang. Hierdoor wordt getoond dat een organisatie graag transparant werkt en zich aan de criteria van Keurmerk Goed Besteed heeft onderworpen. Het geeft aan dat op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met de middelen bestemd voor de doelstellingen. Keurmerk Goed Besteed is niet verantwoordelijk voor de organisatie en de wijze van handelen door de organisatie.

- begin pagina -  


10. Verstrekt Keurmerk Goed Besteed een verklaring van geen bezwaar zoals het CBF doet?
Nee, wij kennen enkel het Keurmerk Goed Besteed dat tegen een vastgesteld tarief van 400 euro aan te vragen is. Een verklaring van geen bezwaar en een certificaat kennen wij niet, enkel het keurmerk.

- begin pagina -