Geen winstoogmerk

Het Keurmerk Goed Besteed is er niet op uit 'winst' te maken en heeft daarom geen commercieel karakter. Daarom een goede reden om het Keurmerk Goed Besteed aan te vragen met criteria die voor een ieder helder omschreven zijn. En uiteraard proberen wij de kosten voor alle organisaties eveneens in de hand te houden.
Immers het maximale bedrag dient ten goede te komen aan de doelstelling(en) van de organisaties.

Ook wij als Keurmerk Goed Besteed zijn er niet op uit 'kosten' te maken. Wij hebben ons als doel gesteld tegen kostprijs te werken.

Verder kunnen Keurmerk Goed Besteed houders profiteren van aanzienlijke kortingen op bijvoorbeeld: Internethosting, mailingen, Accountantskosten, enveloppen, drukwerk, drukwerkontwerpen. Kortingen die oplopen tot 30%.

Keurmerk Goed Besteed - brede transparantie

Nederland kent vele organisaties die zich op tal van manieren inzetten voor uiteenlopende zaken. Of het nu cultuur, natuur, dierenwelzijn, ouderen, gezondheid, kinderen of welk ander initiatief betreft, wij zijn een bezig volk. Vaak start men impulsief omdat men 'iets' gezien of ervaren heeft waarna de zoveelste goed bedoelde hulpactie op touw wordt gezet.

Met al deze initiatieven is meestal geld gemoeid en helaas komt het voor dat er initiatieven zijn die het stempel 'onbetrouwbaar' ontvangen, om welke reden ook. Voor consumenten, sponsoren en betrokkenen wordt de wirwar aan initiatieven, doelen, verenigingen, clubs, stichtingen er niet duidelijker op.

Via het Keurmerk Goed Besteed laat een aangesloten organisatie zien aan welke strenge criteria men heeft voldaan, waardoor de consument met meer vertrouwen tegen de organisatie met het keurmerk kan aankijken.