Erkende doelen

 
Naam organisatie:    
 Met Keurmerk Goed Besteed:
Dierenambulance Nijmegen
Het vervoeren en tijdelijk verzorgen van zieke en zwerfdieren.

Opvang Noach (stichting)
Opvangcentrum voor in het wild levende dieren en vogels. Ons doelstelling is: dieren een tweede kans bieden en ze terug te plaatsen in de natuur.

St. landelijk opvangcentrum voor apen e.a. uitheem
Opvang van ex huisdieren (uitheemse) verzorging in de ruimste zin. Oudere en gebrekkige dieren verzorgen zolang dat zij niet lijden. Gezonde dieren herplaatsen in dierentuin of safari park. Indien mogelijk retour zenden naar land vab herkomst.

Stg. Mens, Dier en Natuur - Vogelopvang Woudenberg
verbetering relatie tussen mens, dier en natuur. hulp aan gewonde en zieke inheemse vogels en andere dieren.

Stichting Dierenambulance Limburg zuid
De Dierenambulance Limburg Zuid is erkend door de FDN. De FDN (Federatie Dierenambulances Nederland) is een federatie die de keuring doet of je aan alle eisen voldoet om dierenambulance te mogen zijn. Dit betekent dat de Dierenambulance Limburg Zuid voldoet aan de richtlijnen voor dierenambulances.

Stichting Dierenhulp
Het geven van directe veterinaire hulp aan dieren in Venezuela, Spanje, Griekenland, en Nederlandse Antillen. Het zelfstandig uitvoeren van sterilisatie campagnes ter voorkoming van meer toekomstig dierenleed. Verstrekken van educatie over de omgang met dieren. Actie voeren tegen stierenvechten en herinvoeren van stierenvechten in Venezuela.

Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel
24/7 inzetbaar voor dieren in nood. Dierenambulance; Registratie vermiste en gevonden huisdieren; Opvang kleine huisdieren en vogels; Voorlichting op scholen en verenigingen/stichtingen, ook op eigen lokatie mogelijk; Stageplaats voor scholen.

Stichting Kat in Nood
De doelstelling van de stichting is de opvang van niet- of moeilijk herplaatsbare katten. Het betreft veelal katten op hoge leeftijd of met een handicap. Ook katten van particulieren die niet meer thuis verzorgd kunnen worden zijn bij ons welkom. Van de binnengekomen poezen blijkt een deel na een geruime periode van resocialiseren toch herplaatsbaar. De poezen die om wat voor reden dan ook werkelijk niet meer herplaatsbaar blijken te zijn, kunnen bij ons van een goed verzorgde oude dag genieten.

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland
Het opvangen, verzorgen en weer uitzetten van inheemse beschermde vogelsoorten die op welke wijze dan ook even niet voor zich zelf kunnen zorgen.