Kunezuva zegt CBF op

Stichting KuneZuva heeft besloten de CBF erkenning niet langer te hanteren en deze op te zeggen. De reden hiervoor legt men uit via de website. De voornaamste reden ligt in de financiele bijdrage die betaald moet worden als kleine organisatie. Op de website heeft het bestuur UITLEG gegeven.

Ok wij ontvangen wel eens vragen hoe de kostprijs van het aanvragen nu precies in zijn werk gaat. Daarom de website van het CBF geraadpleegd voor de TARIEVEN.

Meest in het oog springend is hoe meer men ontvangt hoe hoger de kosten worden. Een voorbeeld: Een organisatie haalt jaarlijks 500.000 euro op. Aanvraag kosten in het jaar van de aanvraag bedragen 500 euro. En nu is het van belang in welke categorie men valt.

Het CBF kent er 4 A-B-C-D. Categorie
A = organisaties met inkomsten tot 100.000
B = 100.000 tot 500.00
C= 500.000 tot 2.000.000
D = 2.000.000 en hoger.
Het CBF schrijft dat enkel voor organisaties die in categorie C-D vallen component 2 in rekening gebracht wordt.

Nu groeit uw organisatie ligt, tijdens de aanvraag haalde u 500.000 jaarlijks op en betaalde u daarvoor een bedrag van 500 per jaar. In het tweede jaar haalt uw organisatie 505.000 jaarlijks op. De organisatie gaat nu totaal betalen 3000 omdat u plots in categorie C valt.
De component 1, Categorie C aanvraag kost nu 2000 en daar boven betaald een extra 1000 omdat uw organisatie iets meer binnenkreeg dan het jaar daarvoor. Per saldo een factuur van 3000. Dus 2500 duurder dan tijdens de aanvraag.